Благодарим предварително, че съдействате, за да направим нашите обученията по MS Excel най-полезните за вас! :)

Моля попълнете за 5-10 минути две анкети за определяне на потребност от обучението по MS Excel и един тест за определяне на ниво.

Ще се радваме да се свържете с нас и да проведем вашето фирмено обучение, което отговаря на вашите нужди.

Пишете на info@trainsoftbg.com или се свържете с мен Росислава Борисова 0895614150

ЯСНО С EXCEL EXPRESS за ИМЕ_НА ФИРМА

период на провеждане:

преподавател:

Благодарим за съдействието - като решите теста и анкетите ще можем да направим Вашето обученията по MS Excel най-полезно за вас! :)

Моля попълнете за 5-10 минути две анкети за определяне на потребност от обучението по MS Excel и един тест за определяне на ниво.

Пишете на info@trainsoftbg.com или се свържете с мен Росислава Борисова 0895614150

Учебна програма Excel 2010 – ниво напреднали 16 учебни часа

Тема 1: Работа с функции

Тема 2: Организиране на данни в обект списък

Тема 3: Представяне на данните чрез диаграма

Тема 4: Анализ на данни чрез обобщени таблици и обобщени диаграми

Тема 5: Подобряване представянето на данни, използвайки графични обекти

Тема 6: Потребителски настройки на работна книга

Благодарим предварително, че съдействате, за да направим нашите обученията по MS Excel най-полезните за вас! :)

Моля попълнете за 5-10 минути две анкети за определяне на потребност от обучението по MS Excel и един тест за определяне на ниво.

Ще се радваме да се свържете с нас и да проведем вашето фирмено обучение, което отговаря на вашите нужди.

Пишете на info@trainsoftbg.com или се свържете с мен Росислава Борисова 0895614150

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Изготвяне и проследяване на графици.

Оптимизиране на печалба.

Разработен темплейт за управление на проекти.