ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО: Изграждане на еталонен курс, който задава структурата на останалите работни курсове.

/за служебно ползване/

Програма - "КАК СЕ ПРАВИ":

 • начална страница на платформата - навигация и достъп до ресурси
 • потребителски и системни роли - настройки и приложение
 • категории и курсове - създаване, настройки, функционалности
 • администриране на курс - ресурси

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 • зададени критерии и структура за изграждане на курс за смесено обучение
 • изясняване на типовите задачи в процеса на е-обучението
 • поставяне на въпроси за следващо обсъждане

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО: Изграждане на еталонен курс, който задава структурата на останалите работни курсове.

/за служебно ползване/

Програма - "КАК СЕ ПРАВИ":

 • начална страница на платформата - навигация и достъп до ресурси
 • потребителски и системни роли - настройки и приложение
 • категории и курсове - създаване, настройки, функционалности
 • администриране на курс - ресурси

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 • зададени критерии и структура за изграждане на курс за смесено обучение
 • изясняване на типовите задачи в процеса на е-обучението
 • поставяне на въпроси за следващо обсъждане

Фирмено обучение за работа с Ексел