Обучение за част от професия по трета квалификационна степен оперативен счетоводител с код 344030, специалност оперативно счетоводство с код 3440301 – обучението е с продължителност 600 учебни часа .

Брой обучаеми: един новонает служител