Учебна програма MS Excel - 16 учебни часа

Типове данни в MS Excel - съдържание на клетка, текст, число, формули
Функции за конвертиране на данни за дати, текст, числа
Функции за Date/Time - парсване на дати и време
Логически изрази. Функции за вземане на решение: IF; AND; OR;
Производни на функции с възможности за вземане на решение -SUMIF(S);COUNTIF(S);AVERAGEIF(S)
Lookup&References функции - VLOOKUP;HLOOKUP;MATCH
Обобщителни таблици - Pivot table - създаване, форматиране, дизайн
Диаграми в Excel