ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО: ...да се докоснем до най-полезните операции

Вградени функции, Логически функции, Функции за търсене и намиране

Условно форматиране (Conditional Formatting). Използване на формули

Инструменти за работа с таблици като бази данни

Сортиране на данни. Премахване на дублиращи се данни (Remove Duplicates). Работа с потребителски списъци (Custom lists) при сортиране

Работа с дефинирани таблици (Excel Table).

Анализ на данните с помощта на осеви таблици (Pivot Table).

Създаване и използване на вградените инструменти

Диаграми в осевите таблици. Динамично представяне на данни Slicers

Консолидиране на данни - Data Consolidate, Pivot Table

Инструменти за анализ на данни (What-If Analysis)

Работа с макроси

Решаване на задачи близки до работни казуси