ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Изготвяне и проследяване на графици.

Оптимизиране на печалба.

Разработен темплейт за управление на проекти.