ЯСНО С EXCEL EXPRESS за ИМЕ_НА ФИРМА

период на провеждане:

преподавател:

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО: Изграждане на еталонен курс, който задава структурата на останалите работни курсове.

Обучението ще се проведе в залата на ТреинСофт: София, ул. Осогово 30, офис 502 http://www.trainsoftbg.com/kontakti

График: 20-21 ноември 2017г. от 9:00 до 16:30 часа.


ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

  • зададени критерии и структура за използване на макроси
  • изясняване на типовите задачи в процеса на е-обучението
  • поставяне на въпроси за следващо обсъждане