Обучението включва:

Учебно съдържание за експерт финансисти;

Упражнения близки до ежедневието на присъстващите в обучението

Обучение с решаване на задачи от практиката, адаптирани за постигане на конкретни цели; 

Специално разработени учебни материали 

Достъп до ресурси в онлайн платформа за обучение www.e-znanie.trainsoft.info