2 ЯСНО С EXCEL анализ на данни за БЕНЕФИТ Системс

период на провеждане: от 17.09 до 17.11.2018г.

ТРЕИНСОФТ

1 ЯСНО С EXCEL анализ на данни за БЕНЕФИТ Системс

период на провеждане: от 12.09 до 17.10.2018г.

ТРЕИНСОФТ

Благодарим предварително, че съдействате, за да направим нашите обученията по MS Excel най-полезните за вас! :)

Моля попълнете за 5-10 минути две анкети за определяне на потребност от обучението по MS Excel и един тест за определяне на ниво.

Ще се радваме да се свържете с нас и да проведем вашето фирмено обучение, което отговаря на вашите нужди.

Пишете на info@trainsoftbg.com или се свържете с мен Росислава Борисова 0895614150

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО: Изграждане на еталонен курс, който задава структурата на останалите работни курсове.

/за служебно ползване/

Програма - "КАК СЕ ПРАВИ":

  • начална страница на платформата - навигация и достъп до ресурси
  • потребителски и системни роли - настройки и приложение
  • категории и курсове - създаване, настройки, функционалности
  • администриране на курс - ресурси

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

  • зададени критерии и структура за изграждане на курс за смесено обучение
  • изясняване на типовите задачи в процеса на е-обучението
  • поставяне на въпроси за следващо обсъждане