Ще си припомните използването на някои от най-полезните приложения от офис пакета.

Текстообработка с Open Office Writer - работа със стилове и създаване на документи за фирмена идентичност, подготовка на документ, форматиране по БДС и др.

Електронни таблици с Open Office Calc - въвеждане и визуализация на данни, от числа и формули до диаграми.

Презентации и графична обработка с Open Office Impress - как да създадем презентация с фирмен дизайн и да я запишем защитена от редакции и разместване.

Още информация за обучения в ТреинСофт на www.trainsoftbg.com 

Основни теми на въвеждащия Уебинар по Фирмено счетоводство:

  • Как се осчетоводява основния капитал?
  • Какво представляват и как се осчетоводяват активи?
  • Що е инвентаризация?
  • Как се осчетоводяват паричните средства във фирмата?
  • осчетоводяване разходи по икономически елементи и отнасяне по функционално предназначение;
  • Разчетни взаимоотношения;
  • Осчетоводяване на приходи;
  • Финансови резултати

В края на Уебинара очаквайте отговор на вашите въпроси!

КУРС ФИРМЕНО СЧЕТОВОДСТВО

IT секторът е почти незасегнат от икономическата криза, а все повече големи компании откриват нови и нови работни места у нас. Възможността за избор с какво точно да се занимавате е голяма!!! 

За вас събрахме това, което е най-важно да знаете на информационно-технологичния пазар към днешна дата. Оставете се в продължение на един час в ръцете на Иван Кашукеев. Той е завършил Telerik Academy, има над 5 години опит в програмирането и уеб дизайна, преподавал е в СофтУни, а сега е и част от екипа на ТреинСофт.  

Запознаване с основните и спомагателните финансови функции за решаване на комплексни задачи в областта на инвестициите, финансовият анализ и управлението на богатството на фирмата. 

Уебинарът е за всички служители с предпочитание към Excel, които се занимават с обработката, анализът и прогнозирането на бази от данни.

Въвеждащ УЕБИНАР за професионално обучение по труд и работна заплата (ТРЗ), личен състав, запознаване и попълване на документи за пред НАП и НОИ, назначаване на служители, трудови правоотношения. Курсът е за начинаещи като включва и решаване на казуси.

НАЧАЛО на ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ ПО СЧЕТОВОДСТВО е безплатен Уебинар въвеждащ понятия и знания по счетоводство на фирма.