Създаване на презентации въз основа на професионално оформени шаблони

Работа с текстове, рисунки, схеми и диаграми в слайдовете

Добавяне на преходни ефекти и анимации

Провеждане на демонстрации

Създаване на самостоятелни, автоматично изпълняващи се слайд-филми, програмирани във времето

Добавяне на хипервръзки и интерактивни елементи за управление на слайдовете

Подготвяне на професионално подготвени материали за раздаване

  • изясняване на типовите задачи в процеса на е-обучението
  • поставяне на въпроси за следващо обсъждане

Обучението се провежда в залата за обучение в офиса на НИС Петрол.

График: събота и неделя 27, 28 август и 10, 11 септември 2016г.  от 9:30 ч. до 15:30 ч.

Обучението завършва с изпит/тест

MS Excel 2010 – 20 астрономически часа

Вградени функции в Excel

Условно форматиране

Работа с бази данни

Консолидиране на данни от различни източници

Анализ на данните с помощта на осеви таблици (Pivot Tables)

Макроси

Инструменти за анализ на данни (What-If Analysis)

Лектор Мариела Станчева - присъствено обучението.

До 11 септември 2017 г. се предоставя платформата за дистанционно, поддържащо обучение на участниците в обучението. Учебните материали могат да се ползват само от участниците, включени в това обучение.

Учебните материали не се предоставят на други лица!

При въпроси, заявки за допълнително обучение и консултация се обръщайте към организатора на обучението -

ЦПО "ТреинСофт", info@trainsoftbg.com , 029200239, 0895614150, www.trainsoftbg.com.

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО: 

Работа с готови бази данни и проектиране и създаване на собствени такива

Създаване на таблици и задаване на връзки между тях

Създаване на екранни форми за въвеждане и редактиране на данни

Създаване на заявки за извличане на информация от таблиците

Създаване на отчети за анализ и отпечатване на данни

  • изясняване на типовите задачи в процеса на е-обучението
  • поставяне на въпроси за следващо обсъждане

Създаване на презентации въз основа на професионално оформени шаблони

Работа с текстове, рисунки, схеми и диаграми в слайдовете

Добавяне на преходни ефекти и анимации

Провеждане на демонстрации

Създаване на самостоятелни, автоматично изпълняващи се слайд-филми, програмирани във времето

Добавяне на хипервръзки и интерактивни елементи за управление на слайдовете

Подготвяне на професионално подготвени материали за раздаване

  • изясняване на типовите задачи в процеса на е-обучението
  • поставяне на въпроси за следващо обсъждане

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО: 

Работа с готови бази данни и проектиране и създаване на собствени такива

Създаване на таблици и задаване на връзки между тях

Създаване на екранни форми за въвеждане и редактиране на данни

Създаване на заявки за извличане на информация от таблиците

Създаване на отчети за анализ и отпечатване на данни

  • изясняване на типовите задачи в процеса на е-обучението
  • поставяне на въпроси за следващо обсъждане

Обучението се провежда събота и неделя 14, 15, 28 и 29 май от  10:00 по 5 астрономически часа с почивки не повече от 1 час. Приключване не по-късно от 16 часа. Обучението приключва с изпит/тест

Зададена учебна програма от Възложител НИС Петрол:

MS Excel 2010 – 20 астрономически часа

Вградени функции в Excel

Условно форматиране

Работа с бази данни

Консолидиране на данни от различни източници

Анализ на данните с помощта на осеви таблици (Pivot Tables)

Макроси

Инструменти за анализ на данни (What-If Analysis)

Обучението е присъствено с лектор Димитринка Вълкава.

До 14 май 2017 г. се предоставя платформата за дистанционно, поддържащо обучение на участниците в обучението. Учебните материали могат да се ползват само от включените в това обучение.

Учебните материали не се предоставя на други лица!

При въпроси, заявки за допълнително обучение и консултация се обръщайте към организатора на обучението

ЦПО "ТреинСофт". info@trainsoftbg.com , 029200239, 0895614150, www.trainsoftbg.com.

Обучението се провежда понеделник, сряда и петък от 8:00 до 9:30 часа / в работни дни/ 

Начало 13 април 2016 г.

График: 13, 18, 22, 27 април, 9, 13, 18, 27 май, 1, 6, 10, 15 юни + изпит/тест

Зададена учебна програма от Възложител НИС Петрол:

MS Excel 2010 – 20 астрономически часа

Вградени функции в Excel

Условно форматиране

Работа с бази данни

Консолидиране на данни от различни източници

Анализ на данните с помощта на осеви таблици (Pivot Tables)

Макроси

Инструменти за анализ на данни (What-If Analysis)

Обучението е присъствено с лектор Димитринка Вълкава.

До 13 април 2017 г. се предоставя платформата за дистанционно, поддържащо обучение на участниците в обучението. Учебните материали могат да се ползват само от включените в това обучение.

Учебните материали не се предоставя на други лица.

При въпроси, заявки за допълнително обучение и консултация се обръщайте към организатора на обучението ЦПО "ТреинСофт". info@trainsoftbg.com , 029200239, 0895614150.

Обучението се провежда понеделник, сряда и петък от 8:00 до 9:30 часа /в работни дни/ 

Начало 11 април 2016 г.

График: 11, 15, 20, 25 април, 4, 11, 16, 20, 25, 30 май, 3 и 8 юни 2016г. + изпит/тест

Зададена учебна програма от Възложител НИС Петрол:

MS Excel 2010 – 20 астрономически часа

Вградени функции в Excel

Условно форматиране

Работа с бази данни

Консолидиране на данни от различни източници

Анализ на данните с помощта на осеви таблици (Pivot Tables)

Макроси

Инструменти за анализ на данни (What-If Analysis)

Обучението е присъствено с лектор Димитринка Вълкава.

До 11 април 2017 г. се предоставя платформата за дистанционно поддържащо обучение на участниците в обучението. Учебните материали могат да се ползват само от включените в обучението.

Учебните материали не се предоставя на други лица.

При въпроси, допълнително обучение и консултация се обръщайте към организатора на обучението ЦПО "ТреинСофт". info@trainsoftbg.com , 029200239, 0895614150.