ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО: 

  • Обучението ще ви предостави основите за работа с ArchiCAD като след приключването му ще можете самостоятелно да разработвате своите 3D модели и чертежи за проектите ви. Научете са да проектирате сгради, обзавеждане, интериор и други архитектурни проекти.

График:

  • 05.2016

Програмата на обучението е прикачена като файл

Архикад Учебна Програма_2016.pdfАрхикад Учебна Програма_2016.pdf