Учебна програма MS Excel  2010 - ниво начинаещи 16 учебни часа:

Тема 1: Създаване на основен работен лист в MS Excel

Тема 2: Извършване на калкулации в работен лист на MS Excel

Тема 3: Модифициране на работен лист в MS Excel

Тема 4: Форматиране на работен лист в MS Excel

Тема 5: Отпечатване на работни книги в MS Excel

Тема 6: Управление на работна книга в MS Excel