ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО: Изграждане на еталонен курс, който задава структурата на останалите работни курсове.

/за служебно ползване/

Програма - "КАК СЕ ПРАВИ":

  • начална страница на платформата - навигация и достъп до ресурси
  • потребителски и системни роли - настройки и приложение
  • категории и курсове - създаване, настройки, функционалности
  • администриране на курс - ресурси

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

  • зададени критерии и структура за изграждане на курс за смесено обучение
  • изясняване на типовите задачи в процеса на е-обучението
  • поставяне на въпроси за следващо обсъждане