Курсът не е за начинаещи програмисти, тъй като не обхваща основите на PHP.

В хода на курса ще се дискутира важна информация за самия изпит, стратегии за отговаряне на въпросите, а също така ще се направи и задълбочен преглед на вяска една от дванадесетте теми на изпита. Всяка тема се разглежда в рамките на два учебни часа, в които се представят практически примери, тестови задачи и отговаряне на възникнали въпроси. В програмата е включен и примерен тест, след полагането на който ще бъдат обсъдени резултатите от него. 

ЗА ЛЕКТОРА

Мартин Коруджиев е дългогодишен програмист и консултант, който е участвал в реализирането на много проекти - от фирмени проекти до сложни он-лайн разплащатетлни системи. Мартин е Zend Certified Engineer. 

Учебната програма