Проверка на ниво и нужди от обучение по Ексел за оптимизиране на екипната работата.