Обучението по Visual Basic for Applications (VBA) за MS Excel е насочено към придобиване на функционални умения за работа с макроси. Visual Basic предоставя възможност да се автоматизират често повтарящи се задачи при работа в Excel и да се намали вероятността от грешки.

Начало: 21 юни 2016 г.

24 учебни часа

ГРАФИК

21, 23, 28, 30 юни, 5, 7, 12, 14 юли  от 18:30 до 21:00 часа (вторник и четвъртък)