Намиране на ефективни бизнес решения с обученията по Microsoft Excel

17, 19, 24 януари 2017г. от 18: до 21:00 по 4 учебни часа на ден.

Учебна програма за 12 учебни часа:

Съставяне на сложни функции

Проверка на формули (Formula Auditing)

Инструменти за взимане на решение: Goal Seek, What-if, Scenario Manager

Дефинирани таблици (Excel Table)

Обобщаващи осеви таблици (Pivot Table): Групиране на данни, Вградени изчисления, Динамично представяне на данни (Charts & Slicers)

Въведение в макросите