Получавате достъп до материали за самоподготовка и връзка с лектор за 8 учебни часа, които се съгласуват допълнително. Пишете ни на имейл info@trainsoftbg.com
Изпит за удостоверение за професионала квалификация за част от професия „Сътрудник в малък и среден бизнес“, специалност "Малък и среден бизнес" се провежда след увоен материал и проведено обучение с лектор. Изпитът е тест или разработена изпитна тема.

Пожелаваме Ви успешно и ползотворно обучение!


Поздрави,

Росислава Борисова
Управител

ЦПО "ТреинСофт"
София, Бизнес център
ул. Осогово 30, офис 502
Тел: 02/ 920 02 39
Мобилен: 0895 614 150

info@trainsoftbg.com
www.trainsoftbg.com
skype: trainsoft
Facebook: TrainSoft