12 учебни часа

График: 1, 2, 8 април от 10:00 до 13:15 часа

Основни теми:
1. Функции
1.1. Съставяне на сложни функции
1.2. Инструменти за проверка на формулите Formula Auditing)
2. Инструменти за анализ на данни
2.1. Дефинирани таблици (Excel tables)
2.2. Обобщаващи осеви таблици (Pivot Tables)
2.3. Динамично представяне на на данните в Pivot Tables с диаграми (Charts) и визуални филтри (Slicers)
3. Инструменти за взимане на решение
3.1. Команда Goal Seek - приложение
3.2. Какво ще се получи, ако ... (What-If)
3.3. Създаване на варианти с Scenario Manager